รายงานพิเศษ : นาฏศิลป์-ดนตรี สัมพันธ์ไทยกัมพูชา

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

การแสดง "รำอวยพร" วัฒนธรรมโบราณของประเทศกัมพูชา ใช้เป็นชุดเปิดการแสดงต้อนรับคณะประเทศไทยผู้มาเยือน ในงาน "การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีร่วมไทย-กัมพูชา ณ โรงละครแห่งชาติจตุมุข ประเทศกัมพูชา

ขณะที่ประเทศไทยเปิดด้วยชุดการแสดง "ระบำกินรี" จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โชว์ความอ่อนช้อย ตระการตาด้วยทั้งท่วงท่าและชุดที่เป็นเอกลักษณ์

การแสดงร่วม 2 แผ่นดินครั้งนี้ มีชุดการแสดงทั้งหมด 11 ชุด โดยมีชุดไฮไลท์ คือการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งไทยนำเสนอ ระบำชาวเล

โดยเป็นการสร้างสรรค์การแสดงขึ้นมาใหม่ ผ่านวิถีชีวิตชาวประมงทางภาคใต้ ผสมผสานกับดนตรีที่สนุกสนาน  ส่วนกัมพูชา แสดงในชุด ระบำผ้าขาวม้า ถ่ายทอดเอกลักษณ์การใช้ผ้าผ่านการแสดง ซึ่งนักแสดงทั้ง 2 ประเทศ จะต้องสลับกันเรียนรู้และแสดงร่วมกัน

ไทยและกัมพูชา มีวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เห็นได้จากความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน ทั้งสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และศิลปะการแสดง ซึ่งการที่ทั้ง 2 ประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ ความเข้าใจในวัฒนธรรมใกล้ชิดให้มากขึ้น และจะขยายความร่วมมือในระดับอาเซียนต่อไป

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ของแต่ละประเทศ ถือเป็นแรงสำคัญที่จะซึมซับ สืบทอด และเผยแพร่ให้วัฒนธรรมประเพณีคงอยู่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยน

Tag : เกาะติดข่าวดัง นาฏศิลป์-ดนตรี สัมพันธ์ไทยกัมพูชา