สร้างฝายชะลอน้ำสานต่อที่พ่อทำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 00:56 น.

Views

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้สำหรับชะลอน้ำในลำห้วยให้ไหลช้าลง และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามโครงการ "สร้างฝายชะลอน้ำสานต่อที่พ่อทำ" ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเสมอมา