เทศกาลขนมไทย จังหวัดชลบุรี

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

ชาวบ้านในชุมชนบ้านชากยายจีน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงานเทศกาลขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ซึ่งเริ่มหาได้ยากในปัจจุบัน นอกจากในงานจะมีการออกร้านขายขนมแล้ว ยังมีการสาธิตการทำขนมไทยที่เริ่มหาได้ยาก เช่น ขนมหน้านวล ขนมกง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังรู้จักและมีโอกาสได้ชิมรสชาติของขนมไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว