เยี่ยมพ่อที่ชายแดน จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 00:56 น.

Views

ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกประจวบ มูลประดับ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมพ่อที่ชายแดน เปิดโอกาสให้ครอบครัวทหารได้พบพ่อและกราบพ่อ ในวันพ่อแห่งชาติ ถึงที่ทำงานและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดนได้เป็นอย่างดี