เกษตรกร ปรับตัวขายกวางตุ้งออนไลน์ กระตุ้นยอดขาย

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

สภาพอากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่องเป็นสภาพที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชผักและพืชไร่ ทำให้เกษตรกรที่บ้านศูนย์ไหม อำเภอเมืองมุกดาหาร ต่างลงมือเร่งทำการปลูกพืชผักสวนครัว และเพราะต้นกล้าผัก เพื่อปลูกส่งขายสร้างรายได้เสริมหลังทำนา

นางขวัญชีวรรณ  หอมเมือง อายุ 35 ปี เกษตรกรรายนี้บอกว่า ช่วงนี้ถือเป็นนาทีทองเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง  ทำให้พืชผักที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี   โดยเฉพาะผักกาดดอกซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันแบบภาษาถิ่น หรือชื่อเป็นทางการว่าผักกวางตุ้ง ซึ่งเป็นผักที่ปลูกง่ายใช้น้ำน้อย และยังสามารถตัดเก็บดอกได้เรื่อยๆ    โดยในแต่ละปีจะมีรายได้จาการตัดดอกผักกวางตุ้งขายอยู่ที่ประมาณ 35,000 - 40,000 บาท สามารถสร้างเป็นรายได้เสริมจากการทำนาได้เป็นอย่างดี  แต่หลังจากที่โทรศัพท์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน  ก็เลยได้ทำการขายผักออนไลน์ ซึ่งนอกเหนือจากการตัดดอกแล้วทำเป็นมัดไปนั่งขายตามตลาดนัดแล้ว ยังได้เปิดขายและสั่งจองทางออนไลน์ เมื่อมีลูกค้าสั่งมาก็จะตัดเก็บไปส่งถึงบ้าน หรือไม่ก็ลูกค้าสั่งแล้วก็มารับเอง ซึ่งนอกจากจะสะดวกแล้ว ลูกค้ายังได้รับประทานผักสดๆจากแปลง โดยไม่มียาฆ่าแมลงปะปนอีกด้วย

Tag : ผักกวางตุ้ง ยอดขาย สร้างรายได้