กระทรวงเกษตรฯ หารือกับกลุ่มชาวสวนยางพารา

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

เช้าวันนี้ สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กว่า 30 คน นำโดย นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมฯ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ และประชุมหารือกับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังและพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยร่วมหารือด้วย หลังมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ไม่โปร่งใสเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแถลงผลการตรวจสอบออกมา

สำหรับข้อเสนอปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ยังคงเป็น 5 แนวทางเดิม ที่เคยยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนที่แล้ว ได้แก่ การปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง, การปฏิรูปสวนยาง จากสวนยางเชิงเดี่ยว เป็นสวนยางยั่งยืน, การปฏิรูปการผลิตและแปรรูป, การปฏิรูปการตลาด และการปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มชาวสวนยางเชื่อว่าจะทำให้ราคายางพาราขยับสูงเป็นกิโลกรัมละ 60-70 บาท เลยจุดคุ้มทุน ที่ชาวสวนยางสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ พร้อมกับเสนอให้การยางแห่งประเทศไทย ใช้มาตรการเร่งด่วน
จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยาง ครัวเรือนละ 3,000 บาท ในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำ

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและเอกชนจะได้พูดคุยถึงปัญหาราคายางพารา และได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของชาวสวนยาง เพราะที่ผ่านมาทางสมาคมฯ พยายามขอพบและพูดคุยกับหน่วยงานที่ดูแล แต่ทำได้เพียงยื่นหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขให้พิจารณาเท่านั้น