นศ.ปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี ร้องสภาทนายความหลังเรียนจบ แต่วุฒิปริญญาโทไม่รับรอง

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

นักศึกษาปริญญาโท สายครู ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร้องสภาทนายความ หลังเรียนจบ แต่ไม่ได้รับรอง และนำวุฒิการศึกษาไปใช้ไม่ได้

กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่นปี 2557 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมตัวกันไปสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย กับตัวแทนมหาวิทยาลัย

จากปัญหานักศึกษาเดือดร้อน เรียนจบ แต่นำวุฒิการศึกษาไปขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาไม่ได้ จึงขอคืนค่าเล่าเรียนคนละ 147,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม การเจรจาวันนี้ล้มเหลว มหาวิทยาลัยยืนยันจ่ายเงินเยียวยารายละ 70,000 บาท แต่นักศึกษาไม่ยอมรับ และจะไม่กลับไปเรียนใหม่ ขอให้สภาทนายความ ช่วยเหลือฟ้องเอาผิดมหาวิทยาลัย

ทางด้านนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา ได้ตรวจสอบการเปิดหลักสูตรวิชาชีพครู และผู้บริหารการศึกษา ถ้าไม่ได้คุณภาพ มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงแก้ไข ให้นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตไปสถาบันการศึกษาอื่น ที่คุรุสภารับรอง จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Tag : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วุฒิปริญญาโทไม่รับรอง ปริญญาโท ปริญญาโท ม กรุงเทพธนบุรี