สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

ค่ำวานนี้ ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กรมศิลปากรจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 เริ่มด้วย การบรรเลงโหมโรงเย็น ของวงดนตรีไทยจากกรมศิลปากร ตามด้วยการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ประกอบด้วย ฟ้อนมาลัย และฟ้อนแพน ของภาคเหนือ การแสดงรำไหว้ครูโนห์รา และรำซัดชาตรีของภาคใต้ การแสดงรำสวัสดิรักษา ของภาคกลาง การฟ้อนภูไท และเซิ้งกะโป๋ หรือเซิ้ง กะลาของภาคอีสาน

จากนั้น เป็นการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด "มหาธรรมิกราชา" โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักแสดง ซึ่งประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน จากสำนักการสังคีต รวมทั้งนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กว่า 100 ชีวิต สำหรับเนื้อหาเป็นการดำเนินเรื่องรามเกียรติ์ ทั้งหมด 9 ตอน ได้แก่ รามาวตาร, หนุมานถวายพล พิเภกสวามิภักดิ์, พาลีสอนน้อง, พระรามข้ามสมุทร, ศึกกุมภกรรณ, หนุมานอาสา, หนุมานชูกล่องดวงใจ และพระรามคืนนคร ที่แสดงถึงคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของแต่ละตัวละคร อาทิ ความกตัญญู ต่อบิดามารดา ความยุติธรรม และความกล้าหาญ ซึ่งการจัดแสดงชุดนี้เคยจัดการแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงโขนพระราชทาน โขนพระราชทาน พระลานพระราชวังดุสิต