เตรียมจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน จ.มหาสารคาม

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

การแสดงส่วนหนึ่งของชุด "ผู้บ่าวกลองยาว ผู้สาวเซิ้งกลองทำนองวาปี" ที่จะนำไปใช้แสดงโชว์ภายในงาน "ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 135 ปี ครั้งที่ 22" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 นี้ บริเวณที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า อำเภอวาปีปทุม เป็นแหล่งผลิตกลองยาวขึ้นชื่อมีประวัติการแข่งขันกลองนาวมายาวนานและเพื่อสืบสานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก จึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี