กระทรวงการคลังเดินสายหารือมาตรการช่วยคนจน จ่อเสนอ ครม.ในเดือนนี้

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ ศึกษามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและสามารถผลักดันมาตรการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นกระทรวงการคลัง จะทยอยเดินสายหารือกับปลัดทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงาน เริ่มจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และอีกหลายหน่วยงาน เนื่องจากการออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ครั้งนี้ จะเป็นแพ็กเกจใหญ่ ต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้จริงในท้องถิ่น

มาตรการดังกล่าวมุ่งลดปัญหาการว่างงาน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไป โดยจะเร่งสรุปมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ เช่น การฝึกอาชีพและการอบรมเพิ่มความรู้ ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลคนว่างงานแล้วว่าอยู่ในพื้นที่ใด และแรงงานสาขาใดที่ยังขาดแคลน ก็จะนำกลุ่มคนว่างงานและผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ มาฝึกอาชีพให้เป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

Tag : มาตรการช่วยคนจน