พัทลุงน้ำเริ่มลด ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 3 ราย

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 09:37 น.

Views

บรรยากาศที่จังหวัดพัทลุงขณะนี้ ฝนทิ้งช่วง ระดับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตอนบนและพื้นที่ตอนกลางลดลง ในขณะที่  พื้นที่ลุ่มต่ำปลายน้ำริมทะเลสาบสงขลามีระดับน้าท่วมขังสูงขึ้น ประกอบด้วย อำเภอปากพะยูนชาวบ้านได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน อำเภอเขาชัยสน  5 ตำบล 58 หมู่บ้าน  อำเภอบางแก้ว 3 ตำบล   34 หมู่บ้าน อำเภอเมือง 1 ตำบล   7  หมู่บ้าน  อำเภอควนขนุน  3 ตำบล 20  หมู่บ้าน  รวมชาวบ้านที่ยังได้รับผลกระทบในขณะนี้ประมาณ  30,000 ครอบครัว โดยชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก หมู่บ้าน เนื่องจาก ระดับน้ำยังคงเฉลี่ยสูงกว่า 1 เมตร ล่าสุดได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม อีก 1 ราย

ในส่วนของพื้นที่การเกษตร  นาข้าว ยางพารา  พืชไร่  และพืชสวนได้รับความเสียหาย  68,714.5 ไร่ สัตว์เลี้ยง โค  สุกร แพะ และอื่น ๆ ล้มตายและสูญหาย 12,853 ตัว ถนนเสียหาย  262 สาย  และยังสัญจรผ่านไม่ได้ อีกจำนวน 8 สาย ส่วนใหญ่เป็นสายเชื่อมต่อหมู่บ้าน  คอสะพาน 14 แห่ง ฝาย 7 แห่ง และโรงเรียน จำนวน 146 แห่ง

ในขณะที่จังหวัดประกาศเตือนประชาชนรับมือฝนตก อีกระลอกในวันที่  8 – 9  ธันวาคมที่จะถึงนี้  โดยเฉพาะประชาชนริมฝั่งทะเลให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์คลื่นลมแรงด้วย

Tag : พัทลุง ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม