ผลักดันชายแดนใต้เป็นเมืองระเบียงเมกกะ

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 00:42 น.

Views

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากเมืองหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย  สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจายกระดับความร่วมมือกับจังหวัดชายแดนใต้ของไทย  ในฐานะเป็นเมืองระเบียงเมกกะ พร้อมร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมฮาลาล
              
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาสาธารณสุข ด้านแพทย์ทางเลือกที่เป็นการผสมผสานศาสตร์อาหรับเปอร์เซียให้เป็นที่แพร่หลายและยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น