ประกาศปิด 1 วัน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่ลานบิน

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

น้ำที่ท่วมขังในบริเวณลานกลับลำหัวทางวิ่ง 19 ในส่วนระบบไฟฟ้าสนามบิน  และเครื่องช่วยทางเดินอากาศไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด  ทำให้ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศปิดชั่วคราววันที่ 7 ธันวาคม จำนวน 1 วัน ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาคืนนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าในพื้นที่ลานบินอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดตอนนี้ผู้โดยสารที่จะไปนครศรีธรรมราช ต้องไปลงเครื่องที่สุราษฎร์ธานี สายการบินนกแอร์ แอร์เอเชีย ได้จัดรถรับส่งจากสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช และกำลังขออนุญาต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ ไปลงที่สุราษฎร์ธานี  

ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราช  ก็ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากน้ำยังท่วมสูง แต่ยังสามารถซื้อตั๋ว และขึ้นลงรถ ได้บริเวณทางเข้าสถานีขนส่ง ถนนกะโรมชั่วคราว ส่วนรถโดยสารประจำทางสายทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ยังไม่เปิดบริการ โดยพบว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบน ใกล้เทือกเขาหลวง ระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงแล้ว แต่มวลน้ำไหลลงมาพื้นที่รับน้ำตอนล่าง อย่างอำเภอท่าศาลา  และอำเภอเมือง  ติดลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำตาปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วจำนวน 7 คน โดยเจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนชาวบ้าน ให้เฝ้าระวังที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคมนี้  

เช่นเดียวกับที่อำเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชาวบ้านต้องยกสิ่งของขึ้นที่สูง  เนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลลงมาจากอำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำท่วมบ้านเรือชาวบ้านสูง 90 เซนติเมตร

ส่วนน้ำท่วมในจังหวัดตรัง  ล่าสุดระดับน้ำเริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือเพียงอำเภอเมือง  และอำเภอกันตัง ที่บางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ส่วนบริเวณพนังกั้นน้ำแตกที่ชุมชนสองฝั่งแม่น้ำตรัง  ระดับน้ำลดเหลือ  60  เซนติเมตรแล้ว  หากไม่มีฝนตกลงมา คาดว่าน้ำจะลดกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ 

เช่นเดียวกับที่จังหวัดพัทลุง  ที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากฝนทิ้งช่วง แต่พื้นที่ติดริมทะเลสาบสงขลายังมีระดับน้ำท่วมสูง ชาวบ้าน 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน  ยังได้รับความเดือดร้อน ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบ้าน นอกจากนี้เป็นช่วงที่น้ำ  ทะเลหนุนสูง  จึงแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวัง เพราะยังมีมวลน้ำไหลลงทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสน้ำเริ่มลดกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ได้นำถุงยังชีพไปแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเบื้องต้น

Tag : น้ำท่วมภาคใต้ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช