เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 12:34 น.

Views

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารทยอยเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 28- 30 ธ.ค.2560  จึงเพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับประชาชนในเที่ยวไปจากปกติวันละประมาณ 6,200 เที่ยว เพิ่มขึ้นอีกวันละประมาณ 2,400 เที่ยว รวมกว่า 8,700 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละ 198,000 คน
ส่วนเที่ยวกลับ ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 มกราคม 2561 บขส.ได้จัดเที่ยววิ่งจากปกติ วันละ 6,238 เที่ยว เพิ่มเที่ยวเสริมอีกวันละประมาณ 1,700 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้สูงถึงวันละประมาณ 163,000 คน

ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพี ของ บขส. เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 – 22.00 น. ให้ไปขึ้นรถที่กรมการขนส่งทางบก โดย บขส. ได้จัดรถตู้ไว้ให้บริการรับ – ส่ง ฟรี บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารรถปรับอากาศชั้น 2 เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มาขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.
จนเที่ยวสุดท้ายของการเดินทาง

ผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ติดต่อซื้อตั๋วโดยสาร และขึ้นรถเที่ยวเสริมที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เท่านั้น

ทั้งนี้  ขอให้เผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และซื้อตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ

Tag : เทศกาลปีใหม่ 2561 บขส.รถโดยสาร เพิ่มเที่ยววิ่ง