คอลัมน์หมายเลข 7 : ตามติดปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่ จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ทำสัญญาซื้อรถดูดฝุ่นจากเอกชนที่ชนะการเสนอราคา จำนวน 112 คัน วงเงิน 90,180,000 บาท เพื่อมอบให้เทศบาล และ อบต.รวม 25 แห่ง ยืมไปทำความสะอาดในชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

การจัดซื้อรถดูดฝุ่นขนาดใหญ่ราคาคันละ 3,800,000 บาท ขนาดกลางราคาคันละ 850,000 บาท และขนาดเล็กราคาคันละ 150,000 บาท

โครงการนี้ “คอลัมน์หมายเลข 7” และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 และปี 2558 หลังได้รับร้องเรียนว่า รถดูดฝุ่นทั้งหมดจอดทิ้งไว้ ไม่ได้ใช้งานแล้ว

ส่วนการตรวจสอบวันนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลที่เทศบาลตำบลวังเจ้า ซึ่งได้รับรถดูดฝุ่น 6 คัน คิดเป็นเงินแผ่นดินกว่า 6,000,000 บาท พบว่า รถดูดฝุ่น 6 คัน จอดทิ้งไว้ไม่ใช้งาน ที่เทศบาล 2 คัน อีก 4 คันจอดที่สถานีดับเพลิงของเทศบาล สภาพพังเสียหายมากกว่าที่เคยตรวจสอบ

ก่อนหน้านั้นปี 2555 สภาเทศบาลตำบลวังเจ้ามีมติเอกฉันท์ ไม่รับโอนรถดูดฝุ่นเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ส่งคืนจังหวัดแต่ไม่รับคืน

ทั้งนี้ ระหว่างตรวจสอบโครงการนี้พบว่า เทศบาลจัดเก็บจักรเย็บผ้าอย่างไม่มีคุณค่า ทั้งที่จัดซื้อด้วยเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินของคนไทยทั้งชาติ 

การตรวจสอบโครงการนี้ของ สตง.และ คอลัมน์หมายเลข 7 ส่งผลให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. และกระทรวงมหาดไทย เร่งขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 เครื่องดูดฝุ่น ตาก