ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ ตรัง ยังเดือดร้อน น้ำท่วมสูง 3เมตร

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 14:46 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมที่จ.ตรังทั้ง 8 อำเภอเริ่มคลี่คลายลงแล้วหลังฝนหยุดตกต่อเนื่อง แต่ก็ยังทำให้พื้นที่ปลายน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนสองฝั่งแม่น้ำตรัง ยังได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาจากอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ประกอบกับพนังกั้นน้ำที่พังทลายลงมาพร้อมกัน 2 ตำบลคือที่หมู่ 6 ต.บางรักและหมู่ 2 ต.หนองตรุด อ.เมือง ทำให้หลายหมู่บ้านในตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรักและตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง ยังมีน้ำท่วมสูง 2-3 เมตร

โดยที่หมู่ 4 บ้านป่าหมาก ต.นาตาล่วง ระดับน้ำที่ท่วมถึงหลังคาบ้านกว่า 70 หลัง ได้ลดลงประมาณ 1 เมตร เหลือที่ยังท่วมสูง 2-3 เมตรอีกกว่า 50 หลัง โดยมีบ้านหลายหลังกระเบื้องแตกร้าวและหลุดหายไป สร้างความเสียหายมากกว่าเมื่อปลายปี 2559

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมซ้ำซากและเมื่อปลายปี 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้ประสานรถสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 จ.ภูเก็ตและเขต 2 จ.สุพรรณบุรี มาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่แล้ว คาดระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์หน้า

Tag : ตรัง น้ำท่วม น้ำป่า เดือดร้อน