ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 ธ.ค.60

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.พบว่าภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งปริมาณฝนตกสะสม  จึงประสานจังหวัด  ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มในช่วงเวลาดังกล่าว    

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยตลอด  24  ชั่วโมง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยง ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  โดยเฉพาะที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ ที่ลาดเชิงเขา ชายฝั่งทะเล และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง ตรวจสอบเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ คันกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  

สำหรับประชาชน  ให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง และสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติเพื่ออพยพหนีภัยได้ทันท่วงที

Tag : น้ำท่วมภาคใต้ 10 จังหวัด