ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกกว่า 3 หมื่นรายการ มรดกความทรงจำแห่งโลก

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ภาพประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวของสยาม เป็นมรดกแห่งความทรงจำอันล้ำค่าของคนไทย ทั้งฟิล์มกระจก  และภาพต้นฉบับ ที่ได้รับการเก็บรักษา และอนุรักษ์ไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก 35,427 รายการ และภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก หรือ Memory of the World ประจำปี 2560

นับเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของเมือง และความสัมพันธ์ต่างประเทศ ของสยาม แสดงถึงบุคคลสถานที่ และเหตุการณ์สำคัญ ในยุคอาณานิคมตะวันตก แต่สยาม คงเอกราช คงความเป็นชาติไว้ได้ และปฏิรูปได้ทัดเทียมอารยะประเทศ

ภาพเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น และบันทึกไว้ในสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สแกนจัดเก็บเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์

มรดกความทรงจำแห่งโลก ต้องเป็นเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการความคิด การค้นพบ และผลงานของสังคม และเป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีต มาถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ไทยได้ขึ้นทะเบียนมาแล้ว 4 ชิ้น ได้แก่ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง  เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทำให้ประเทศสยามคงเอกราชอยู่ได้ ,จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และบันทึกการประชุมของสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tag : ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก