เดินหน้าประเทศไทย : วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 18:04 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 7 ธค 60 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ สุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ปปช