สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:39 น.

Views

เวลา 17.40 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชน เช่น การเผายาสมุนไพรช่วยลดอาการที่เกิดจากโรคลม, การพอกยาร่วมกับกดจุดสัญญาณหัวเข่า, การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารตามธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ โดยมีผู้รับบริการตรวจรักษาทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย รวม 334 คน มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 5 คน ซึ่งเป็นโรคท้าวแสนปมขาซ้ายเดินลำบาก, โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน, เนื้องอกในช่องท้อง, มะเร็งลำไส้ลามไปที่ตับ และโรคจอประสาทตาเสื่อม โดยทรงถามถึงอาการป่วยและทรงให้กำลังใจ พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และโปรดให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง และพระราชทานของเล่น, ดินสอสี, สมุดนิทานระบายสี, กล่องดินสอ, ปิ่นโต และกระปุกออมสิน แก่เด็กที่ผู้ปกครองพาไปเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไปเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มอักษรพระนามาภิไธย "สว" และโล่แก่อาสาสมัคร ในปีที่ผ่านมา พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 14 ครั้ง มีผู้ป่วยไปรับบริการ 2,574 คน และขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ 13 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว พอ สว จังหวัดบุรีรัมย์