พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:39 น.

Views

เวลา 19.18 น. วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ทรงเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการประกวดประดิษฐ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในด้านสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพต่อไปและเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ โอกาสนี้ ประทานถ้วยรางวัลประทาน แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบตกแต่งต้นคริสต์มาส พร้อมทอดพระเนตรไฟประดับต้นคริสต์มาส และการขับร้องเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ต้นคริสต์มาส วันคริสต์มาส