มูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน มอบสิ่งของพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 20:42 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงโปรดให้นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอบางบาล ประกอบด้วย ตำบลสะพานไทย ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลทางช้าง และตำบลน้ำเต้า รวม 2,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ประชาชนสามารถสนับสนุนมูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขางามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 319-292455-8

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมอยุธยา น้ำท่วม ช่วยน้ำท่วมอยุธยา