สหภาพโรงงานยาสูบฯร้องศาลปกครอง

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ นำโดย นายคณุตม์ ฤทธิสอน ประธานสหภาพฯ ได้รวบรวมรายชื่อพนักงานยาสูบ เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ และผู้ประกอบการบุหรี่ รวม 14,676 รายชื่อ เดินทางมายื่นต่อศาลปกครองสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขออำนาจศาลให้ทุเลาการบังคับใช้ ประกาศกฎกระทรวงการคลัง ใน พ.ร.บ.ภาษี สรรพสามิตเหล้าและบุหรี่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้กลับมาใช้ราคาเดิม และคำนวณอัตราภาษีแบบเดิม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ รวมทั้งขออำนาจศาล ให้เพิกถอนการประกาศกฎกระทรวงการคลังดังกล่าว และให้กลับไปใช้ภาษีตัวเก่า เนื่องจากกฎกระทรวงล่าสุดที่ประกาศใช้ ส่งผลให้ราคาบุหรี่ไทยมีราคาแพงขึ้นในขณะที่บุหรี่ต่างประเทศ กลับอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ปรับลดราคาลงมาถูกมาก จนทำให้บุหรี่ไทยที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบไม่สามารถขายได้ และกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบุหรี่ และโรงงานยาสูบ ทำให้รายได้ลดลงและอาจขาดทุนจนไม่มีเงินนำส่งช่วยองค์กรต่างๆ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพสามิตไปแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ จึงจำเป็นต้องมาร้องต่อศาลเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น