กปร.น้อมนำประชาชน สานต่อโครงการพระราชดำริ

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3  

องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "สืบสานศาสตร์พระราชา ปวงประชาเป็นสุขศานต์" และโชว์ผลงานจากการประกวดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ รวมถึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการพระราชดำริ และสินค้าชุมชนอีกด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง