คอลัมน์หมายเลข 7 : ตามติดปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่ จ.ตาก ตอนที่ 3

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

เงินแผ่นดินปี 2552 กว่า 90 ล้านบาท ที่จังหวัดตาก จัดซื้อรถดูดฝุ่นจากบริษัทเอกชน จำนวน 112 คัน เพื่อมอบให้เทศบาลและ อบต. 25 แห่ง ยืมไปทำความสะอาดในชุมชน ทั้งที่ไม่ได้ขอการสนับสนุน โครงการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบปี 2556 และปี 2558 ตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่ารถดูดฝุ่นจอดทิ้งจนพังเสียหาย ผู้บริหารเทศบาล และ อบต.บอกว่ารถดูดฝุ่นใช้งานไม่ได้ผล ไม่เหมาะกับพื้นที่ ส่งคืนจังหวัดตากก็ไม่รับคืน จึงจอดทิ้งไว้ตั้งแต่ปี 2552

และล่าสุดวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมอดีตผู้ว่า สตง. ไปติดตามปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่เทศบาลตำบลบ้านตาก และเทศบาลตำบลวังเจ้า ซึ่งได้รับรถดูดฝุ่น 6 คันเท่ากัน พบว่าจอดทิ้งไว้เหมือนเดิม พังเสียหายมากขึ้น จังหวัดตากตั้งคณะกรรมการหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด ตามที่ สตง.แจ้งผลการตรวจสอบปี 2557 แต่ไม่คืบหน้า เนื่องจากเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการก็เปลี่ยนด้วย

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 เห็นว่า จังหวัดตากควรรีบแก้ปัญหารถดูดฝุ่นที่จอดทิ้งไว้ อย่างไรก็ตาม สตง.ส่งต่อเรื่องนี้ให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อแล้ว

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ตามติดปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่ จ.ตาก ตอนที่ 3