เดินหน้าประเทศไทย : ฟื้นอดีตสู่บทเรียนกับหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง

วันที่ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 19:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ฟื้นอดีตสู่บทเรียนกับหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
พิธีกร : ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
แขกรับเชิญ : พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 9 ธค 60 ภัทรดนัย เทศสุวรรณ ฟื้นอดีตสู่บทเรียนกับหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง พันเอก ดร นาฬิกอติภัค แสงสนิท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน