เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ใครได้ประโยชน์

วันที่ 10 ธ.ค. 2560 เวลา 19:09 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ใครได้ประโยชน์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
พิธีกร : สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์, ภานุรัจน์ ศนีบุตร
แขกรับเชิญ : อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี), อนันต์รักษ์ สลีสองสม ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชน เครือข่าย อบจ.เชียงราย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 10 ธค 60 สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ ภานุรัจน์ ศนีบุตร พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ใครได้ประโยชน์ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ดร พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อนันต์รักษ์ สลีสองสม