นายกฯ เตรียม ไปอีสานแก้ปัญหายากจน

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 09:24 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาคอีสาน รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาที่ดินทำกิน  การบริหารจัดการน้ำ  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี  จะนั่งรถไถนา หรือ รถอีแต๊ก  เพื่อไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมภูไท และ จะเดินทางต่อไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมพบปะประชาชน ก่อนจะเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ที่อำภอเขาวง  ในช่วงบ่าย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ และโครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นพะยอม จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำของวันเดียวกัน

Tag : นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาความยากจน กาฬสินธุ์