6 จังหวัดใต้ ยังเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 09:36 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 37 อำเภอ 242 ตำบล 1,832 หมู่บ้าน 164,407 ครัวเรือน 499,947 คน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

Tag : ปภ. อุทกภัย ภาคใต้