กรมปศุสัตว์จัดหน่วยดูแลสุขภาพสัตว์พื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ จ.เพชรบุรี

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 13:54 น.

Views

กรมปศุสัตว์ ปล่อยคาราวานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พิเศษ เพื่อดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ จากศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรีไปเสริมการทำงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรงใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ สงขลา