7 วัน 7 อย่าง : เข้าใจไม่ตรงกัน

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 17:53 น.

Views

ไปที่จังหวัดลพบุรี เมื่อมีผู้นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมจนเป็นเรื่อง เป็นเรื่องอย่างไร ไปติดตามชมได้ใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง เข้าใจไม่ตรงกัน ซ่อมจักรยานยนต์