7 สีช่วยแชร์ : 7 สี สานฝันการศึกษา ตอน 2

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 15:52 น.

Views

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้พูดถึงโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนทุน จากโครงการนี้ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่น้อง ๆ ติดตามจากรายงาน

นายธีรพัฒน์ บุญพันธ์ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากช่อง 7 สี ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบัน ธีรพัฒน์ ทำงานอยู่ที่บริษัทออกแบบและก่อสร้างทางวิศวกรรม

ธีรพัฒน์ เล่าให้เราฟังว่า ช่วงที่ช่อง 7 สี เปิดรับสมัครนักเรียนทุน เขาได้ส่งผลการเรียน พร้อมกับเขียนเรียงความบอกความตั้งใจของตนเอง เมื่อทราบข่าวว่าได้รับคัดเลือก ทั้งเค้าและครอบครัวต่างก็ดีใจ

ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักเรียนทุนในโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา ธีรพัฒน์ทุ่มเท และตั้งใจ ทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยเคยได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันออกแบบรถยนต์ ที่ประเทศเกาหลี และเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อด้วย

จากนี้ นักเรียนทุนตัวอย่างคนนี้ จะตั้งใจทำงาน เป็นวิศวกรอย่างที่ฝัน ดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะหาโอกาสตอบแทนสังคม ด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสต่อไป

อนุวัฒน์ ภูมิมาศ ถ่ายภาพ
นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ รายงาน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน 7 สี สานฝันการศึกษา สานฝันการศึกษา ช่อง 7 มอบทุน ทุนช่อง 7