เดินหน้าประเทศไทย : ก้าวต่อไปการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 19:51 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ก้าวต่อไปการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560
พิธีกร : ปาจรีย์ สวนศิลป์พงษ์
แขกรับเชิญ : นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 11 ธค 60 ก้าวต่อไปการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ปาจรีย์ สวนศิลป์พงษ์ นิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย