ประชุม ครม.วันนี้ ติดตามมาตรการที่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : การประชุม ครม.วันนี้ ต้องติดตามมาตรการที่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย..