คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางจักรยาน จ.ตาก ซ่อมแซมแล้ว ตอนที่ 1

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก ซึ่งพึ่งมารับตำแหน่ง ขอบคุณสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พร้อมช่อง 7 สี วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังช่วยกันตรวจสอบทางจักรยานจังหวัดตาก ซึ่งชำรุดเสียหาย ส่งผลให้เอกชนคู่สัญญามีการซ่อมแซมทางจักรยาน เดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้มีคุณภาพสมบูรณ์ ก่อนคืนหลักประกันสัญญากว่า 700,000 บาท เมื่อครบระยะประกันผลงาน 2 ปี วันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา   

ย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมและตุลาคมปีนี้ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 เจ้าหน้าที่ สตง. จังหวัดตาก และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบทางจักรยานจังหวัดตาก พบว่าชำรุดเสียหาย สีพ่นบางหลุดลอกทั้งที่ใช้งานไม่ถึงปี ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้าน จึงขยายผลพบว่าทางจักรยานอยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดตาก กรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้จังหวัดตาก 15,420,000 บาท ทำโครงการถนนเทศบาลเมืองตาก สายเลียบแม่น้ำปิง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

โครงการนี้จังหวัดตาก มอบให้แขวงหลวงชนบทตาก ออกแบบและทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ถนนและทางจักรยาน 4 จุด ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ค่าจ้าง 15,360,000 บาท ส่งมอบงานแล้ววันที่ 23 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว

โครงการนี้เฉพาะงานทางจักรยาน ทาสีฟ้า มีค่างานกว่า 5,050,000 บาท โดย สตง.ตรวจพบข้อสังเกตคุณภาพสีพ่นที่ใช้ ขนาดความหนาไม่ถึง 0.2 มิลลิเมตร การคิดค่าสีพ่นทางจักรยาน 160 บาท ต่อตารางเมตร มีราคาสูงกว่าทางจักรยานโครงการอื่น จึงมีค่างานส่วนต่างกว่า 2,300,000 บาท โดยตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทตาก ยอมรับข้อมูลนี้บางส่วน
 
ผลจากการตรวจสอบครั้งนี้ จังหวัดตาก จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามผลตรวจสอบของ สตง. ขณะที่แขวงทางหลวงชนบทตาก แจ้งเอกชนคู่สัญญาให้ซ่อมแซมทางจักรยานทั้งโครงการ พื้นที่ 24,800 ตารางเมตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ขณะที่การลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ของคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. พบว่าทางจักรยานซ่อมแซมคืบหน้าไปมาก  

การซ่อมแซมทางจักรยานส่งผลให้ผู้ใช้ทางจักรยานพึงพอใจ

ยังมีเรื่องดีๆ ที่เป็นผลสำเร็จจากการขยายผลตรวจสอบโครงการนี้..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ทางจักรยานซ่อมแซมแล้ว