คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางจักรยาน จ.ตาก ซ่อมแซมแล้ว ตอนที่ 2

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การตรวจสอบทางจักรยานจังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และตุลาคมปีนี้ พบว่าเสียหายสีหลุดลอกทั้งที่ใช้งานไม่ถึงปี โดยอยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดตาก โดยกรมพลศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 15,420,000 บาท ให้จังหวัดตากทำโครงการนี้ ซึ่งมอบให้แขวงหลวงชนบทตากออกแบบและทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างระบบไฟถนน และทางจักรยานระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ค่าจ้าง 15,360,000 บาท เฉพาะค่างานพ่นสีทางจักรยานพื้นที่ 24,800 ตารางเมตร ค่างาน 5,050,000 บาท ส่งมอบงานแล้ววันที่ 23 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

โครงการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ตรวจพบว่า สีพ่นทางจักรยานหนาไม่ถึง 0.2 มิลลิเมตร คิดราคา 160 บาทต่อตารางเมตร สูงกว่าทางจักรยานโครงการอื่น มีส่วนต่างกว่า 2,300,000 บาท ตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทตากยอมรับข้อมูลนี้บางส่วน

ล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อดีตผู้ว่า สตง. และ คอลัมน์หมายเลข 7 ไปติดตามการซ่อมแซมทางจักรยานก่อนคืนหลักประกันเมื่อครบ 2 ปีวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วงเงินกว่า 700,000 บาท พบว่าคืบหน้าไปมาก    

ส่วนการหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว

ด้านผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 บอกว่าหากผลสรุปไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดผิด สตง.จะขยายผลตรวจสอบต่อ...

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ทางจักรยาน จ.ตาก