เตรียมออกมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองใช้ปีหน้า

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตรการลดหย่อนภาษี ด้านการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรือทุกจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นจะกำหนดให้นำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ในรอบระยะเวลา 1 ปี ไปดำเนินการลดหย่อนภาษีได้ วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะเริ่มใช้ในปีภาษี 2561 โดยผู้ที่จะขอลดหย่อนภาษี ต้องนำใบเสร็จรับเงิน มาเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองรอง ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะคัดเลือกและประกาศจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองรอง

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 นั้น ล่าสุดได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับไปจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง  โดยจะต้องมีการหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย คาดว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเสร็จสิ้น และเริ่มต้นเดินหน้าโครงการในระยะที่  2 ได้ในปีหน้า