สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

วันนี้ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จากสภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่กระจายมาปกคลุมพื้นที่ จนเกิดสภาวะภัยหนาว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 30,723 ครัวเรือน โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากภาคราชการ เอกชน มูลนิธิฯ และองค์กรอาสาสมัครต่าง ๆ ไปแล้ว 1,000 ครัวเรือน ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำโสม จำนวน 1,000 ผืน รวมทั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูง และพื้นที่ตำบลนาแค จำนวน 1,000 ผืน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามเขา ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ โดยอำเภอน้ำโสม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 10,960 คน และอำเภอนายูง มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,485 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน สถานการณ์ภัยหนาว