ทปอ.เปิดเผย ผลการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรอบแรกในระบบ TCAS

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เป็นประธานสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (Association of The Council of University Presidents of Thailand) หรือ ทปอ. ได้มีการรายงานข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
 
ที่เรียกใหม่ว่าระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) เปิดรับไปแล้วในรอบที่ 1 ที่เป็นการยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ยื่นคะแนนสอบ มี 76 สถาบันการศึกษาเข้าร่วม มีผู้สมัครกว่า 130,000 คน และคัดเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ได้ 59,032 คน ถึงขณะนี้มีนักเรียนที่สอบได้ยืนยันสิทธิ์เข้ามา 29,715 คน และ ทปอ.ยังเปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์ที่จะเข้าเรียนได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม ก็คือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ก็จะเข้าสู่ระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ที่ยังมีทีแคส อีก 4 รอบ และที่นั่งที่เหลือในรอบนี้ก็จะปรับไปใช้ในการคัดเลือกรอบต่อไป

Tag : TCAS