พม.เอาใจประชาชน แจก 9 ของขวัญรับปีใหม่ ประเดิมรับขวัญเด็กแรกเกิด 77 จังหวัด

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 02:25 น.

Views

"9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม." ของขวัญชิ้นแรกเป็นการรับขวัญเด็กแรกเกิดทั้ง 77 จังหวัด คัดเลือกจากครอบครัวยากจน ที่จะได้รับเช็คเงินสดและของใช้เด็กแรกเกิด ชุดละ 1,000 บาท รวม 5,500 ชุด เป้าหมายเป็นเด็กที่เกิดในเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561
              
สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของขวัญชิ้นต่อไป เป็นของเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จัดอาหารสุขภาพ อวยพรปีใหม่ ให้แข็งแรง มีชีวิตยืนยาว
               
อีกของขวัญชิ้นสำคัญ พม.จะซ่อมและปรับปรุงบ้านพอเพียงชนบทให้ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ จำนวน 2,561 หลัง
              
สำหรับของขวัญชิ้นอื่นๆ จะเปิดตัวแอปพลิเคชั่นครอบครัว พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยสำนักงานธนานุเคราะห์ เหลือร้อยละสลึง ในวงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ในเดือนมกราคมปีหน้า
              
ส่วนเรื่องของขวัญคนพิการ พม.จะเปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง ได้แก่ สายไหม มีนบุรี อ้อมน้อย และลาดกระบัง

Tag : 9 ของขวัญปีใหม่ พม.