เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าแก้จนคนกาฬสินธุ์

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 19:47 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าแก้จนคนกาฬสินธุ์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์
แขกรับเชิญ : นงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ประธานสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมแพรวาบ้านโพน, หนูวรรณ ทะนาจันทร์ ศิลปินโอทอป, สวนีย์ ส่วนเสน่ห์ Smart Farmer, เกสร ผมเพ็ชร์ ปราชญ์ชาวบ้าน, วิศักดิ์ อารณ์สวะ หมอดินอาสา บ้านโนนสูง, ฤทธิศร พุ่มโกสุม พัฒนาการอำเภอสมเด็จ, นันทา มะติยภักดิ์ ประธานศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบ้านบอน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 ธค 60 เดินหน้าแก้จนคนกาฬสินธุ์ อิทธิเดช สุพงษ์ นงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ ประธานสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมแพรวาบ้านโพน นันทา มะติยภักดิ์ ประธานศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบ้านบอน