หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกถนนงามวงศ์วาน

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 20:38 น.

Views

ที่โรงเรียนวัดเสมียนนารี เป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และยังเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจ 904, ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ปฏิบัติงานทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกถนนงามวงศ์วาน รวมระยะทาง 3.8 กิโลเมตร โดยตัดแต่งกิ่งไม้, กำจัดวัชพืชในคูคลอง, ขุดลอกดินเลน เก็บขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์มีพิษ พร้อมทาสีป้ายรถเมล์ ขอบทางเท้า และศาลาที่พักผู้โดยสาร ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม

Tag : หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต