สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 20:40 น.

Views

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี และหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎร ที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชน ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

จังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวใน 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน สำหรับ อำเภอรัตนวาปี ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 5 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 10,000 คน และอำเภอโพนพิสัย ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 11 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 23,000 คน

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว หนองคายประสบภัยหนาว