เดินหน้าประเทศไทย : บริการภาครัฐ 4.0

วันที่ 17 ธ.ค. 2560 เวลา 18:35 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : บริการภาครัฐ 4.0

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร., นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 17 ธค 60 บริการภาครัฐ 4 0 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ กพร นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก