นายกฯ พอใจแก้หนี้นอกระบบ กำชับกระทรวงการคลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 ธ.ค. 2560 เวลา 18:44 น.

Views

นายกรัฐมนตรี พอใจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยกำชับเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

เป็นผลต่อเนื่องหลังรัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประมวลรายชื่อผู้ที่มีหนี้นอกระบบส่งให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งล่าสุดได้นำร่อง มอบเงินสินเชื่อรายย่อยให้แก่คนกลุ่มนี้ หลังจากที่ได้ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับเจ้าหนี้แล้วใน 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา, สุพรรณบุรี และสงขลา รวม 4,324 คน เป็นเงินกว่า 193 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบ รายละ 50,000 บาท รวม 180,898 ราย เป็นเงิน 1,831 ล้านบาท หรือร้อยละ 81.31 ของวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งเป็นสินเชื่อประชาชนทั่วไป 169,356 ราย เป็นเงิน 7,620 ล้านบาท และผู้มีรายได้น้อยในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 11,542  ราย เป็นเงิน 510 ล้านบาท

นายกรัฐมนตรียังกำชับ กระทรวงการคลัง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นวาระสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ด้วยการดำเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบ เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ลดภาระหนี้โดยไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพิ่มศักยภาพและการหารายได้ของลูกหนี้ และสร้างเครือข่ายองค์การการเงินชุมชน เพื่อให้ความรู้และทักษะทางการเงิน เป็นต้น

Tag : หนี้นอกระบบ ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ กระทรวงการคลัง