รายงานพิเศษ : ภารกิจหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ช่วยผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดน่าน

วันที่ 17 ธ.ค. 2560 เวลา 18:49 น.

Views

ภารกิจหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ สภากาชาดไทย ลำเลียงเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว ขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศ ซี 130 บินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ที่จังหวัดน่าน ผู้สื่อข่าวรายงาน

เครื่องกันหนาวจำนวน 3,600 ชุด และเครื่องกันหนาวเด็ก จำนวน 2,600 ชุด รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ถูกลำเลียงมายังพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อส่งมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวใน พื้นที่ 3 อำเภอ อ.ปัว อ.เมือง และอ.นาน้อย ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว หนาวนี้เพื่อพ่อ 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวให้ผู้ประสบภัย จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว และปีนี้ได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดน่านเพราะเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่มีประชากรยากจน และต้องประสบกับภัยหนาวอย่างหนัก และจากการสำรวจความต้องการประชาชนในจังหวัดน่าน พบผู้ขาดแคลน ต้องการความช่วยเหลือเครื่องกันหนาวกว่า 12,000 ชิ้น ขณะเดียวกันในอำเภอปัว เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวมากที่สุดในจังหวัด ระดับพื้นที่ราบอุณหภูมิอยู่ที่ 11-12 องศาเซลเซียส ส่วนบนดอยอุณหภูมิติดลบมีผู้ยากไร้ที่ต้องการเครื่องนุ่งหุ่มกว่า 6,000-8,000 คน จนถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 50 ครอบครัว เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านสุขศึกษาแก่ญาติด้วย สร้างความปลื้มใจให้กับผู้ป่วย ได้มีกำลังใจ

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และรอความช่วยเหลือส่งต่อไปถึงพวกเขา

Tag : ภารกิจหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ผู้ประสบภัยหนาวน่าน ทำดีเพื่อพ่อ