คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการหมู่บ้านวิถีไทยถูกทิ้งร้าง จ.สุโขทัย

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 07:23 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบโครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึก ทำไม สตง. จึงระบุว่าเสียหายทั้งโครงการกว่า 31 ล้านบาท

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 โครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึก โครงการหมู่บ้านวิถีไทย สุโขทัย หมู่บ้านวิถีไทย โครงการร้าง