มหาเถรสมาคม สั่งห้ามบวชระยะสั้น แก้เคล็ดแก้บนตามความเชื่อ

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ มหาเถรสมาคม ระบุว่าคณะสงฆ์กำลังร่างหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร หลังพบปัญหาความหย่อนยานในเรื่องของคติความเชื่อและมักเห็นว่าการบวชเพียงระยะสั้นเป็นเวลา 3 วัน  7 วัน เพื่อแก้บนในสิ่งที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้ หรือบวชแก้เคล็ด แก้กรรม หรือบวชพอเป็นพิธีเท่านั้น ทำให้ผู้ที่เข้าบวชยังไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนอย่างแท้จริง แต่จะยกเว้นให้การบวชหน้าไฟ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที อุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณ

ล่าสุดมหาเถรสมาคม อยู่ระหว่างร่างหลักสูตรขั้นตอนพิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งจะกำหนดให้การบวชเรียนพระสงฆ์และสามเณรครั้งหนึ่ง เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้เวลาในการบวชเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคำสอนและอยู่ในพระธรรมวินัย คาดว่าหลักสูตรจะแล้วเสร็จทันบังคับใช้ในปีใหม่ 2561

ตอนนี้วัดใหญ่ๆ บางแห่งในกรุงเทพมหานคร เริ่มนำแนวทางการบวชเรียนไปใช้ เน้นการอุปสมบทในคราวเดียวกัน ครั้งละหลายๆ คน เพื่อให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในการเข้าพิธีอุปสมบท หรือบวชพระ ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การบวชพระนอกจากจะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังนำข้อปฏิบัติที่ได้จากการบวชไปใช้ในชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริง และมีสติสัมปชัญญะแยกแยะผิดชอบชั่วดี

Tag : บวชแก้เคล็ด บวชแก้บน