คอลัมน์หมายเลข 7 : ศูนย์โอทอปจังหวัดปัตตานี ใกล้เปิดใช้งาน ตอนที่ 1

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการก่อสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า หรือศูนย์โอทอป จังหวัดปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานี และ อบจ.ปัตตานี ใช้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าโอทอปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกอบด้วยงานก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว, ห้องน้ำ, ศาลา 6 เหลี่ยม และอาคารละหมาด ใช้งบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ก่อสร้างเป็นเงินกว่า 33 ล้านบาท ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือ อบจ.ปัตตานี สนับสนุนงบประมาณอีก 18 ล้านบาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างปี 2548 แต่ทว่าหลังก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้เพียง 3 ปี ก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ตั้งแต่ปี 2555

เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินกว่า 52 ล้านบาท ที่ได้ดำเนินการไปแล้วไม่สูญเปล่า อบจ.ปัตตานี เสนอแนวคิดให้เอกชนทำสัญญาเช่าบริหารจัดการศูนย์โอทอปนี้แทน ประเด็นนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ไม่คัดค้าน แต่ขอให้ดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ

แต่แผนงานนี้ต้องชะลอออกไปเนื่องจากจังหวัดปัตตานี จะนำงบประมาณปี 2561 อีก 50 ล้านบาท สร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรบริเวณด้านหน้าศูนย์โอทอป

หน่วยงานท้องถิ่นจะนำงบประมาณมาลงทุนเพิ่ม ในขณะที่สิ่งปลูกสร้างเดิมไม่ได้ใช้งาน หรือให้เอกชนเช่าบริหารงานแทน เพื่อให้ศูนย์โอทอปได้ขับเคลื่อน..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7