สมทบทุนสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 18:47 น.

Views

พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส วิปัสสนา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมประชาชน และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญบริจาคเงิน เพื่อร่วมสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา” โรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนเงิน 1,111,111 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินไปใช้ในการสร้างอาคารต่อไป

Tag : พระภาวนาธรรมภิรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา โรงพยาบาลศิริราช อาคาร นวมินทรบพิตร84พรรษา